Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małogoszcz na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/152/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z tutułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/151/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała Nr XVIII/150/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzelenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wotum zaufania


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)