Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Małogoszcz

Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dal Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia programu profilaktycznego szcepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz wieku 65+ na lata 2020-2022

Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XXI/185/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejów

Uchwała Nr XXI/184/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2021

Uchwała Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMiny na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)