Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dot.adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego w Strażnicy OSP Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dot.adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego w Strażnicy OSP Małogoszcz - ANULOWANE

Ikona statystyk

Złożenia kalkulacji cenowej na wykonanie usługi transportowej samochodem ciężarowym o dopuszczalnej ładowności do 14 ton

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-18
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18

"Realizacja Gminnego Programu usuwania matariałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz w roku 2021"

Ikona statystyk

Dostawa sprzętu kopmputerowego w ramach projektu pt. "Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz" realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Eurpejską w ramach środków Europejskich Funduszu Społecznego

Ikona statystyk

Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz" na lata 2021-2030

Ikona statystyk

„Wykonanie opinii dendrologicznej drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny, niebędącego pomnikiem przyrody i rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 153, obręb 0010 Mieronice”

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małogoszcz w roku 2021

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Sylwia Długosz (sciston)
Data wytworzenia:
2021-03-08
Data publikacji:
2021-03-08
Data ostatniej zmiany:
2021-03-08

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego Daewoo Motor Polska Lublin 332212 rok produkcji 2000

Ikona statystyk

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)