Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

2006-05-18
Ikona statystyk

Nabór pracowników

                                 Zarządzenie Nr.1/2006

                                       Kierownika

      Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno

                                Administracyjnego Szkół

                                      w Małogoszczu

                                 z dnia 17 maja 2006

                  w sprawie zasad naboru pracowników na 

                               wolne stanowiska urzędnicze

 

    

 

    Na podstawie § 7.Statutu Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Małogoszczu w związku

z art. 3a-3c ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach

samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1593

z późń.zm.) zarządzam co następuje:

 

  § 1.

 

1.    Wprowadza się zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

     w Miejsko Gminny Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół  w Małogoszczu zgodnie z procedurą naboru stanowiącą  załącznik Nr.1 do niniejszego zarządzenia.

                                                

    § 2.

    Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                       

 

                                                                                  

                                                            

                                                       Kierownik  

                                        Miejsko Gminnego Zespołu                  

                                        Ekonomiczno - Adm. Szkół

                                                   w Małogoszczu    

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Małgorzata Adamek
Informację wprowadził:
Małgorzata Adamek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-18
Data ostatniej zmiany:
2006-05-18
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 15:32:07, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)