Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

2004-11-14

Dane teleadresowe

2004-11-14

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

 

mgr Grzegorz Orłowski

tel. (41) 385-57-46

e-meil  SPŻarczyce@interia
2004-11-14

Majątek

Dane:

 

Środki trwałe wartość 368678 zł

   w tym

-         budynek szkolny 270743 zł

-         kotłownia olejowa co 85144zł

-         studnia głębinowa  5082 zł

-         szambo 4506zł

-         budynek wolnostojący 3203 zł

 

środki specjalne łączna wartość 33151 zł

                                                                                              

                                                                                                             2004.11.08.

                  opracował Grzegorz Orłowski

2004-11-14

Organy szkoły

                       Organy szkoły

 

Organy Szkoły:

 

-         Dyrektor,

-         Rada pedagogiczna

-         Rada rodziców

-         Samorząd uczniowski

Kompetencje organów określa statut szkoły w §7,§8,§10,§11

 

                                                                                 2003-11-11

                                                                               Autor Grzegorz Orłowski
2004-11-14

Status prawny Szkoły

            Status prawny Szkoły Podstawowej

        im. ks. St. H. Konarskiego w Żarczycach Dużych

 

 

Szkoła Podstawowa  im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego jest jednostką organizacyjna Gminy Małogoszcz.

 

Organ prowadzący Gmina Małogoszcz

Organ nadzorujący Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

 

 

  Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego  jest sześcioklasowa szkołą podstawową  Uchwała Nr.6/55/99 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 1999r

 

Szkoła jest szkołą jednociągową płożoną  w Gminie Małogoszcz,

                          powiat Jędrzejów, województwo Świętokrzyskie

 

Siedzibą szkoły jest miejscowość Żarczyce Duże nr.29

 

Odwód szkolny obejmuje wsie Żarczyce Duże i Żarczyce Małe

Do szkoły uczęszcza 69 uczniów do klas I-VI

 

Obsługa finansowa i  kadrowa szkoły Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Małogoszczu

                                                                               

                   

                                                                                                             2004.11.08

                                                  Opracował i opublikował Grzegorz Orłowski

                                          
2004-11-14

Statut

2006-02-20

Dane teleadresowe

2006-02-20

Dyrektor szkoły

2006-02-20

Majątek szkoły

2006-02-20

Organizacja szkoły

2006-02-20

Organy szkoły

2006-02-20

Statut SzkołyOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-03 14:20:59, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)