Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 1/1/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r.

Ikona statystyk
  

UCHWAŁA NR 1/1/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu

Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska stwierdza:

§1.

W wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na czas kadencji Rady Miejskiej w Małogoszczu w latach 2002-2006 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Małogoszczu został wybrany Pan Nowakowski Henryk.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)