Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 1/4/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 1/4/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie świadczeń pracowniczych przewodniczącego zarządu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

       Na podstawie art.4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 i z 2002r. Nr 113,poz.984) art.171 §1,pkt.1ustawy –Kodeks pracy /Dz.U.z 1998r.Nr 21,poz.94 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pana Jana Głogowskiego Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy na skutek wygaśnięcia mandatu przyznaje się następujące świadczenie:

-ekwiwalent za niewykorzystany urlop w liczbie 61 dni.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)