Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 1/5/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 1/5/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się że w skład stałych komisji Rady Miejskiej wchodzi 5 członków.

§2.

W skład komisji ds. budżetu , finansów i planowania powołuje się następujących radnych:

1.Przewodniczący komisji         -  Słabisz Bogusław

2.Zastępca Przewodniczącego   -  Biskupski Stanisław 

3.Członek komisji                      -  Gumul Elżbieta

4.Członek komisji                      -  Jamorski Stanisław

5.Członek komisji                      -  Strychalski Remigiusz

§3.

W skład komisji ds. rolnych i ochrony środowiska powołuje się następujących radnych:

1.Przewodniczący komisji                 -  Łataś Marek

2.Zastępca Przewodniczącego           -  Gawron Marek

3.Członek komisji                              -  Klimek Leszek

4.Członek komisji                              -  Mikulski Sławomir

5.Członek komisji                              -  Stańczyk Marek

§4.

W skład komisji ds. zdrowia, oświaty i kultury powołuje się następujących radnych:

1.Przewodniczący komisji                 -  Łabędzki Dionizy

2.Zastępca Przewodniczącego           -  Stępień Krzysztof

3.Członek komisji                              -  Gumul Elżbieta

4.Członek  komisji                             -  Klimek Leszek

5.Członek  komisji                             -  Latos Józef

§5.

W skład komisji ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

powołuje się następujących radnych:

1.Przewodniczący Komisji                -  Mikulski Sławomir

2.Zastępca Przewodniczącego           -  Strychalski Remigiusz

3.Członek komisji                              -  Dzwonek Michał

4.Członek komisji                              -  Łataś Marek

5.Członek komisji                              -  Stańczyk Marek

§6.

W skład komisji rewizyjnej powołuje się następujących radnych :

1.Przewodniczący Komisji                -  Stępień Krzysztof

2.Zastępca Przewodniczącego           -  Biskupski Stanisław

3.Członek komisji                              -  Gawron Marek

4.Członek komisji                              -  Jamorski Stanisław

5.Członek komisji                              -  Łabędzki Dionizy

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)