Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 1/6/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 1/6/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 19 listopada 2002r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

Powołuje się doraźną komisję Rady Miejskiej ds. opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych w składzie 5 członków.

§2.

W skład komisji o której mowa w § 1 powołuje się następujących radnych:

1.Przewodniczący   komisji        -  Słabisz Bogusław

2.Zastępca Przewodniczącego    -  Łabędzki Dionizy

3.Członek  komisji                      -  Łataś Marek

4.Członek  komisji                      -  Mikulski Sławomir

5.Członek  komisji                      -  Stępień Krzysztof

§3.

Przedmiotem działania komisji ds. opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych będzie opiniowanie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 15:01:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)