Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/36/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych w roku  2003

UCHWAŁA NR 3/35/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne

UCHWAŁA NR 3/34/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu pracowników Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 3/33/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach

UCHWAŁA NR 3/32/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 3/31/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Osiedla Nr 1 i w statucie Osiedla Nr 2 w Małogoszczu


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)