Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/22/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 3/22/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ oraz § 23 ust.1 Statutu Gminy Małogoszcz uchwalonego uchwałą Nr I/3/96 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 1996 r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2003 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)