Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/28/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 3/28/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr  1/3/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec  Burmistrza

Na podstawie art.4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 i z 2002r.Nr 113,poz.984i Nr 214,poz.1806) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 33,poz.264/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza wprowadza się następujące zmiany:

1.      W §2,ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„dodatek funkcyjny w kwocie 1.420,00 zł.

2. W §2,ust.1, pkt.4 otrzymuje brzmienie:

„dodatek specjalny w wysokości 20%  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.064,00zł.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i inspektorowi ds. kadr i szkolenia .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)