Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/37/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/37/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r. i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz absolutorium za 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ,art.28 a ust.2 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142poz.1591 oraz z 2002r.Nr 23,poz.220 , Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806  / oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej Rady Miejskiej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz absolutorium za 2002r.

§2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)