Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/38/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/38/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 1/ 5 /02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984 Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 1/5/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu wprowadza się następującą zmianę:

W § 4 ust.5 odwołuje się członka komisji Latosa Józefa, a powołuje się członka komisji Tracichleba Stanisława.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)