Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/39/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/39/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Upoważnia się Burmistrza by w celu wywiązania się z zawartego w dniu 1 marca 2001r.porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy w Małogoszczu a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach podjął działania formalno-prawne zmierzające do przygotowania zadania inwestycyjnego pn. ”budowa obwodnicy drogi w Małogoszczu”.

§2.

Zobowiązuje się Burmistrza, by przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2004 zostały przewidziane środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)