Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/42/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/42/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 4/22/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 4/22/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z 18 grudnia1998 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następującą zmianę:

W §1 po wyrazach „ w wysokości” dopisuje się wyraz „150%”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)