Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/45/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/45/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

 

Na podstawie art. 25 ust.1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220 , Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Odmawia się wyrażenia zgody  na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Małogoszczu p. Bogusławem  Słabiszem zatrudnionym w CEMET S.A. ul. Przasnyska  6A w Warszawie.

§2.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)