Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/61/03 Rady Miejskiej w Małogoszczuz dnia 29 sierpnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 6/61/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie przekazania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu środków trwałych

            Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”h”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu niżej wymienione środki trwałe na ogólną wartość-5.683.114,28zł:

§ 2.

            -Blok licealny wraz z salą gimnastyczną          5.683.114,28 zł.

§ 3.

Przejmujący nie może zbywać ,przekazywać, odstępować przejętych środków trwałych bez zgody przekazującego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-09
Data ostatniej zmiany:
2003-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)