Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 7/66/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 września 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 7/66/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 5 września  2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na dopłaty zwrotne do kapitału Spółki z o.o. PPHU Euroubojnia w Jędrzejowie

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r.Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na dopłaty  zwrotne do kapitału Spółki z o.o. PPHU Euroubojnia w Jędrzejowie w wysokości nie większej  od 10-krotnej wartości udziałów objętych przez gminę Małogoszcz.

§2.

Wyraża się zgodę na podjęcie obowiązku dokonania dopłat, o których mowa w §1 przez wspólników  Michał Duda, Małgorzata Duda, Marian Duda.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-16
Data ostatniej zmiany:
2003-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)