Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/70/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/70/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie udziału gminy Małogoszcz w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.12 i 12a w związku z art.7 ust.1 pkt.18 i 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r.Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na udział gminy Małogoszcz w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli i współfinansowanie jego działalności.

§2.

Upoważnia się Burmistrza  do uczestniczenia  w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)