Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/72/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/72/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717), oraz art.48 ust. 1 pkt.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391 i Nr 65 poz.594 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu do zaciągnięcia w roku 2003 kredytu długoterminowego do wysokości 1.000.000,zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg na terenie gminy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)