Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/73/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/73/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r.Nr 80, poz.717/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Za wkład pracy wniesiony w utworzenie Stowarzyszenia Im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużych oraz działalność w Stowarzyszeniu nadaje się Panu Józefowi Błażejowi Włodarczykowi honorowe obywatelstwo gminy Małogoszcz.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)