Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/75/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/75/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 6/64/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

 

 

Na podstawie:

- art.7, ust.1, pkt.5  i art. 18, ust.2, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717),

- art.36 i art.43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91,poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, Nr z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr120, poz. 1268 i 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr126, poz. 1382, 1383, 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W §5 skreśla się ostatni wyraz zdania  „Zespołu” a wpisuje się wyraz „gminy”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)