Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/89/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/89/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.)oraz  art.48 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148,t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu do zaciągnięcia w roku 2003 kredytu długoterminowego do wysokości 570.000.-zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg  na terenie gminy.

§ 2

Kredyt długoterminowy zostanie spłacony z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)