Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 10/96/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 10/96/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2004

      Na podstawie art. 21 ust 3, ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 / Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się przedłożone plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Małogoszczu na rok 2004 :

1. Komisji rewizyjnej                                         - zgodnie z załącznikiem Nr 1

      do niniejszej uchwały,

 

2.Komisji ds. budżetu, finansów i planowania -  zgodnie z załącznikiem Nr 2

                                                                            do niniejszej  uchwały,

3.Komisji ds. rolnych i ochrony środowiska    - zgodnie z załącznikiem Nr 3

                                                                            do niniejszej uchwały,

4.Komisji ds. bezpieczeństwa publicznego     - zgodnie z załącznikiem Nr 4

   i ochrony przeciwpożarowej                           do niniejszej uchwały,

5.Komisji ds. zdrowia, oświaty i kultury           -  zgodnie z załącznikiem Nr 5

                                                                            do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-03
Data ostatniej zmiany:
2004-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)