Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 10/94/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 10/94/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.)oraz  art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148,t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę    8.000.-zł

    w tym :

    Dział  756 rozdział 75619   § 046  o kwotę                              8.000.-zł

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę  66.000.-zł

    w tym :

    Dział  010 rozdział 01095  § 6050  o kwotę                           23.000.-zł

    Dział  750 rozdział 75023  § 6050  o kwotę                           43.000.-zł

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 74.000.-zł

    w tym :

    Dział  754 rozdział 75412  § 4300  o kwotę                         5.000.-zł

    Dział  757 rozdział 75705  § 8010  o kwotę                        10.000.-zł

    Dział  900 rozdział 90001  § 6050  o kwotę                        24.000.-zł

    Dział  900 rozdział 90015  § 4260  o kwotę                        35.000.-zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-03
Data ostatniej zmiany:
2004-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)