Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/104/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/104/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości rolnej położonej w   Małogoszczu.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami/ w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z  2000r. Nr 46 poz.543,z późn. / Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Małogoszczu stanowiącej własność gminy Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1526 o powierzchni 0,22 ha.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)