Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/106/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 11/106/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie przekazania dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  środków trwałych.

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.2, art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ Rada Miejska  uchwala co następuje:

§ 1.

Przekazuje się nieodpłatnie w formie darowizny dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach niżej wymieniony środek trwały w miejscowości Bocheniec-Dołki przy drodze wojewódzkiej Nr 762 odc. od km 27+425 do km 28+363 na ogólną wartość-78.105,62:

- nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej grubości 6cm –1.292m²

- nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej grubości 8cm –390m²

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)