Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 15/134/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 15/134/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 8 października 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy  Małogoszcz.

 

                Na podstawie art.18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      ( Dz. U. z 20001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska   w Małogoszczu uchwala co następuje :

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2004 – 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej  -   2007 - 2013.

  § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-10-18
Data ostatniej zmiany:
2004-10-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)