Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/147/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/147/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 20/196/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę  Małogoszcz.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ oraz w związku z art. 14 ust .5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

W § 2. Ust.1 Uchwały Nr 20/196/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz zmienionej uchwałą Nr 8/68/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

w pkt.1 skreśla się kwotę   „7,00zł.”a wpisuje się kwotę   „10,50zł.”

w pkt.2 skreśla się kwotę „15,00zł.”a wpisuje się kwotę   „22,50zł.”

w pkt.3 skreśla się kwotę „22,00zł.”a wpisuje się kwotę   „33,00zł.”

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2005 roku.

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)