Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/149/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/149/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie zawarcia  ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie  porozumienia dotyczącego  założenia i prowadzenia przez gminę Małogoszcz Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w  Małogoszczu.

 

 

                  Na podstawie art.8 ust.2a i art.18 ust.2 pkt.11   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z  art.5 ust.5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami/   Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zawarcie  porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie dotyczącego przejęcia przez gminę Małogoszcz zadania związanego  z założeniem i prowadzeniem szkoły ponadgimnazjalnej, Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Małogoszczu.

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1 z Zarządem Powiatu   w Jędrzejowie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)