Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/158/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/157/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/156/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 1/3/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/155/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 4/22/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/154/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 2 /20/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 18/153/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 2/19/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małogoszczu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)