Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/171/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/171/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości  Wrzosówka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  ( Dz. U. Nr 166 poz. 1612 ) Rada Miejska uchwala   co następuje :

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami przysiółka Wrzosówka wnioskuje się o zmianę rodzaju miejscowości  Wrzosówka z dotychczasowego określenia rodzajowego ” przysiółek „  na określenie rodzajowe   ‘’ wieś „

 

§ 2.

Granice miejscowości Wrzosówka oznaczone są na mapie, która stanowi integralną część niniejszej uchwały .

 

§ 3.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz  do przekazania wniosku w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Wrzosówka Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący

                                                                                 Rady Miejskiej

 

                                                                            Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-07
Data ostatniej zmiany:
2005-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)