Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/175/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/175/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 25  lutego  2005r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2,pkt.2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) w związku z art.58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm. / Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu  stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy, oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

           Henryk Nowakowski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-07
Data ostatniej zmiany:
2005-03-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)