Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/188/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/188/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. -  Dz. U. z  2001 r. , Nr 142 , poz 1591 z późn. zm. /oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ Dz. U. z 2004 r. , Nr 64 , poz. 593 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala  się , co następuje :

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2004 – 2013  , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz i Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)