Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/189/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/189/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Małogoszczu

 

 

           Na  podstawie  art.18 ust.2  pkt  9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z póżn. zmianami)  w  związku  z  art. 13  ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zmianami) Rada   Miejska   uchwala   co   następuje : 

                                               

§ 1

 

Wyraża  się  zgodę  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  nieruchomości niezabudowanych położonych  w mieście Małogoszcz stanowiących własność Gminy Małogoszcz , oznaczonych następująco w  ewidencji  gruntów :

 

L.p.

Numer działki

Powierzchnia działki   (ha)

1.

 2622/2

0,0020

2.

 2622/3

0,0020

3.

2622/4

0,0020

4.

2622/5

0,0020

5.

2622/6

0,0020

6.

2622/7

0,0020

7.

2622/8

0,0018

8.

2622/9

0,0018

9.

2622/10

0,0019

10.

2622/11

0,0018

11.

2622/12

0,0018

12.

2622/13

0,0019

13.

2622/14

0,0020

14.

2622/15

0,0019

15.

2622/16

0,0020

16.

2622/17

0,0020

17.

2622/18

0,0020

18.

2623/24

0,0017

19.

2623/25

0,0012

20.

2623/26

0,0009

21.

2624/30

0,0007

22.

2624/31

0,0003

23.

2624/32

0,0000

24.

2624/33

0,0000

25.

2629/186

0,0000

26.

2629/187

0,0003

27.

2629/188

0,0006

28.

2629/189

0,0009

29.

2629/190

0,0013

30.

2629/191

0,0016

31.

2629/192

0,0019

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)