Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/190/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/190/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu gminy nieruchomości zabudowanej położonej w Małogoszczu.

 

 

 

         Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku o  samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z  późn. zmianami)   w związku   z art. 24 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami   ( Dz. U. z  2004 r.  Nr  261, poz.2603  z  późn. zmianami ) Rada  Miejska  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

 

Wyraża  się  zgodę  na  nabycie  do zasobu gminy  Małogoszcz  nieruchomości zabudowanej położonej  w  Małogoszczu oznaczonej   w  ewidencji  gruntów   nr  2504  o powierzchni 0,03 ha z przeznaczeniem  pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Konarskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)