Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/193/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/193/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006".

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)