Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/198/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/198/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 21/189/05 Rady Miejskiej  w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż    w trybie przetargu nieruchomości  niezabudowanych położonych w Małogoszczu

 

      Na  podstawie  art.18 ust.2  pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami)  w  związku  z  art. 13  ust. 1,   art.37 ust.1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.   z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami)  Rada   Miejska   uchwala   co   następuje : 

                                               

§ 1

 

W §1 uchwały Nr 21/189/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Małogoszczu wprowadza się następujące zmiany w tabeli:

W poz.21 w kolumnie 3 skreśla się powierzchnię  „0,0007”  i  wpisuje się    0,0005 ” ,

w poz.23 w kolumnie 3  skreśla się powierzchnię  „0,0000”  i  wpisuje się   „ 0,0001” ,

w poz.24 w kolumnie 3  skreśla się powierzchnię  „0,0000”  i   wpisuje się  „ 0,0001 ” ,

w poz.25 w kolumnie 3  skreśla się powierzchnię  „0,0000”  i  wpisuje się    0,0001 ” ,

w poz.30 w kolumnie 3  skreśla się powierzchnię  „0,0016”  i  wpisuje się   „ 0,0015 ”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

 

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)