Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/199/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/199/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.)oraz  art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148,t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę     39.000,-zł

    w tym :

 

    Dział  756 rozdział 75616   § 0340  o kwotę                              35.000,-zł

    Dział  801 rozdział 80101   § 0750  o kwotę                                4.000,-zł

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę     50.000,-zł

    w tym :

 

    Dział  710 rozdział 71004  § 4300  o kwotę                               50.000,-zł

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę       89.000-zł

    w tym :

 

    Dział  801 rozdział 80101  § 4300  o kwotę                                 4.000,-zł

    Dział  900 rozdział 90003  § 4300  o kwotę                               85.000,-zł

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)