Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/200/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/200/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Małogoszcz w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.f. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

 

Gmina Małogoszcz  przystępuje w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.

 
§2

 

Gmina Małogoszcz obejmuje 85 udziałów po 70 zł każdy pokrywając je w całości gotówką.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)