Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/220/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

UCHWAŁA NR 23/219/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/218/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu  w Samorządową Instytucję kultury.

UCHWAŁA NR 23/217/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania statutu samorządowej  instytucji kultury pn. Dom Kultury w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 23/216/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 23/215/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006".

UCHWAŁA NR 23/214/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2005r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków  do  wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz w roku 2006.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)