Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, (obejmującego część południowo-zachodnią) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu

Ikona statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 19.06.2017 DO 17.07.2017 R.

Ikona statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 3 MPZP GMINY MAŁOGOSZCZ, OBEJMUJĄCEGO PŁD-ZACH CZĘŚĆ GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 22.05.2017 DO 20.06.2017 R.

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami z wyłożonym do publicznego wglądu projekcie

Ikona statystyk

Zamiana nr 4

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w sprawie uwag wniesionych do projektu nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium Wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 22 grudnia 2014 r.-23 stycznia 2015 r. oraz do prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 2 "Tudium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium

Ikona statystyk

Projekt zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Małogoszcz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.12.2014 do 23.01.2015 r.

Ikona statystyk

ROZSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ w sprawie uwag wniesionychdo zmiany Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz obejmującego w granicach części sołectw: Bocheniec, Leśnica, Wola Tesserowa, Wrzosówka i Zakrucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu

Ikona statystyk

ROZSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ w sprawie uwag wniesionych do części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz, w granicach części sołectw:Bocheniec, Leśnica, Wola Tesserowa, Wrzosówka i Zakrucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)