Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz

Ikona statystyk

Zorganizowanie szkolenia na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie: Operatora koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień w ramach projektu systemowego „NIE dla bierności zawodowej! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

Ikona statystyk

Szkolenia na terenie powiatu jędrzejów w zakresie: ,,Doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, spotkania plenerowego konsolidującego grupę w ramach zajęć z komunikacji interpersonalnej” „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym”’ Kucharza z organizacją przyjęć okolicznościowych oraz Stylizacji i zdobnictwa paznokci” „NIE dla bierności zawodowej! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

Ikona statystyk

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Ikona statystyk

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Leśnicy

Ikona statystyk

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na potrzeby Domu Kultury (siłownia kulturystyczna) wraz z urządzeniami techniczno- budowlanymi w Małogoszczu.

Ikona statystyk

USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM O DOP. ŁADOWNOŚCI DO 14 TON

Ikona statystyk

Część nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Karsznice - Jacłów gmina Małogoszcz (długość ca 5,0 km) - szkic mapy w załączeniu rys. nr 1. Część nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jarków w Małogoszczu (długość ca 300 mb.) szkic mapy w załączeniu rys. nr 2 - budowę kanalizacji deszczowej od ul. Konarskiego do drogi na Kozłów w Małogoszczu (długość ca 500 mb) szkic mapy w załączeniu rys. nr 3

Ikona statystyk

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 343021T KOZŁÓW - LIPNO W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW O DŁ. 775 MB

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)