Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ikona statystyk

Budowa dróg w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków, dł. 1,37 km w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowe uzbrojenie terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu

Ikona statystyk

Wykonanie robót remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu

Ikona statystyk

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ludwinów, oznaczonej nr dz. 781, o dł. 540 mb.

Ikona statystyk

Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu

Ikona statystyk

Wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembieszycach

Ikona statystyk

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o dop. ładowności do 14 ton

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)