Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2024

Ikona statystyk

Obsługa bankowa budżetu Gminy Małogoszcz i jednostek organizacyjnych Gminy Małogoszcz w okresie od 18 października 2023 r. do 17 października 2024

Ikona statystyk

Dostawa sprzętu oraz elementów wyposażenia wraz z montażem do kuchni i jadalni szkolnej w ZPO Szkole Podstawowej w Złotnikach

Ikona statystyk

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw i siłowni zewnętrznej) oraz altany z grillem ogrodowym przy budynku DOmu Ludowego w Lasochowie"

Ikona statystyk

Zakup urządzeń do wykonania odrębnego przyłącza ciepłej wody do bloku mieszkalnego 33b w Małogoszczu

Ikona statystyk

Zakup urządzeń do wykonania odrębnego przyłącza ciepłej wody do bloku mieszkalnego 33b w Małogoszczu

Ikona statystyk

Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji aranżacji wnętrz budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza

Ikona statystyk

Dokumentacja projektowa dotycząca budowy wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Zakruczu

Ikona statystyk

Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy Przedszkola Publicznego w Kozłowie

Ikona statystyk

Wykonanie usługi transportowej samochodem ciężarowym o dopuszczalnej ładowności do 14 ton

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)