Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Małogoszcz pn.: “Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych Gminy Małogoszcz”

Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach nr KR.ZUZ.1.4210.5.2021.GP

Ikona statystyk

Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Małogoszcz w 2021 r. dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach nr KR.ZUZ.1.4210.5.2021.GP

Ikona statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie nr 1

Ikona statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania p.n. Organizacja zadańublicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Małgoszcz w 2020 roku

Zarządzenie nr 72/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 23 października 2019 r.

Ikona statystyk

Informacja Starosty Jędrzejowskiego

Ikona statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 18:01:41, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)