Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/58/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przystąpienia do rekultywacji gminnego składowiska odpadów  komunalnych zlokalizowanego na gruntach wsi Mieronice gmina Małogoszcz

UCHWAŁA NR 5/57/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu  środków trwałych

UCHWAŁA NR 5/56/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR 5/55/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR 5/54/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokali mieszkalnych położonych w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 5/53/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Małogoszczu

UCHWAŁA NR 5/52/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

UCHWAŁA NR 5/50/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA”

UCHWAŁA NR 5/49/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 5/48/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 08:41:18, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)