Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ (BUDOWĘ) LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

Ikona statystyk

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg

Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ikona statystyk

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu.

Ikona statystyk

Opiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

Ikona statystyk

Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Ikona statystyk

Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)