Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/20/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA Nr 2/19/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małogoszczu

UCHWAŁA Nr 2/18/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr 2/17/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002

UCHWAŁA Nr 2/12/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 2/11/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminu płatności na 2003rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

UCHWAŁA NR 2/10/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

UCHWAŁA NR 2/9/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2003

UCHWAŁA Nr 2/8/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

UCHWAŁA NR 2/7/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)